BADMAN

– 42% Nylon / 44% Polyester / 7% Cotton / 7% P.U.Spandex.
– Stylish 3D V logo
– For Men and Women.